TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức độ 4 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
2 Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Gia đình
4 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Mức độ 2 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Mức độ 2 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Mức độ 2 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
19 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
22 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
23 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
24 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân sư rồng Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
25 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
27 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
28 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
29 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
31 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
32 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
33 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
34 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
35 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
36 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Mức độ 2 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
37 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Mức độ 2 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
38 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Mức độ 2 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
39 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Mức độ 3 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
40 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
41 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở văn hóa, thể thao và Du lịch cấp) Mức độ 4 Văn hóa cơ sở Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
42 Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam Mức độ 3 Linh vực khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
43 Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
44 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 3 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
45 Cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) Mức độ 2 Điện ảnh Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
46 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Mức độ 3 Linh vực khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
47 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mức độ 2 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
48 Cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa anh hùng dân tộc, lãnh tụ Mức độ 3 Linh vực khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
49 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
50 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 3 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
51 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Mức độ 3 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
52 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mức độ 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
53 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mức độ 2 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
54 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dâp cấp tỉnh) Mức độ 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
55 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh) Mức độ 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
56 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mức độ 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
57 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)/ thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (Điều 10, 12 Nghị định 72/2016/NĐ-CP). Mức độ 3 Linh vực khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
58 Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Mức độ 2 Khách sạn Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
59 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Mức độ 4 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
60 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Mức độ 2 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
61 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền UBND cấp tỉnh) Mức độ 4 Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
62 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Mức độ 4 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
63 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Mức độ 2 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
64 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
65 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
66 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
67 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
68 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
69 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
70 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
71 Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 3 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
72 Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 3 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
73 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Mức độ 3 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
74 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mức độ 3 Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
75 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 4 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình
giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận


Hồ sơ

Đúng hạn


Hồ sơ

Đã xử lý


Hồ sơ

Quá hạn


Hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến


Hồ sơ

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo tháng

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo lĩnh vực