TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
81 Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 4 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
82 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Mức độ 2 Điện ảnh Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
83 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
84 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
85 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
86 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Mức độ 2 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
87 Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Mức độ 3 Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
88 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Mức độ 2 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
89 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Mức độ 2 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
90 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
91 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 2 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
92 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
93 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 2 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
94 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 2 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
95 Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) Mức độ 2 Lưu trú du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
96 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Mức độ 3 Văn hóa cơ sở Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
97 Công nhận điểm du lịch Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
98 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
99 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Mức độ 3 Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
100 Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Mức độ 3 Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch

HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình
giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận


Hồ sơ

Đúng hạn


Hồ sơ

Đã xử lý


Hồ sơ

Quá hạn


Hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến


Hồ sơ

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo tháng

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo lĩnh vực