TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
61 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền UBND cấp tỉnh) Mức độ 4 Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
62 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Mức độ 4 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
63 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Mức độ 2 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
64 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
65 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
66 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
67 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
68 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
69 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
70 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
71 Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 3 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
72 Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 3 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
73 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Mức độ 3 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
74 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mức độ 3 Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
75 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 4 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
76 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức độ 4 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
77 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
78 Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
79 Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
80 Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình
giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận


Hồ sơ

Đúng hạn


Hồ sơ

Đã xử lý


Hồ sơ

Quá hạn


Hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến


Hồ sơ

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo tháng

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo lĩnh vực