TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
41 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở văn hóa, thể thao và Du lịch cấp) Mức độ 4 Văn hóa cơ sở Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
42 Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam Mức độ 3 Linh vực khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
43 Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
44 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 3 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
45 Cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) Mức độ 2 Điện ảnh Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
46 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Mức độ 3 Linh vực khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
47 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mức độ 2 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
48 Cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa anh hùng dân tộc, lãnh tụ Mức độ 3 Linh vực khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
49 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
50 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 3 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
51 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Mức độ 3 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
52 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mức độ 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
53 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mức độ 2 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
54 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dâp cấp tỉnh) Mức độ 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
55 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh) Mức độ 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
56 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mức độ 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
57 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)/ thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (Điều 10, 12 Nghị định 72/2016/NĐ-CP). Mức độ 3 Linh vực khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
58 Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Mức độ 2 Khách sạn Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
59 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Mức độ 4 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
60 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Mức độ 2 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch

HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình
giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận


Hồ sơ

Đúng hạn


Hồ sơ

Đã xử lý


Hồ sơ

Quá hạn


Hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến


Hồ sơ

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo tháng

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo lĩnh vực