TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
21 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
22 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
23 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
24 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân sư rồng Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
25 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
27 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
28 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
29 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
31 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
32 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
33 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
34 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
35 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
36 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Mức độ 2 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
37 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Mức độ 2 Nghệ thuật biểu diễn Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
38 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Mức độ 2 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
39 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Mức độ 3 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
40 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình
giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận


Hồ sơ

Đúng hạn


Hồ sơ

Đã xử lý


Hồ sơ

Quá hạn


Hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến


Hồ sơ

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo tháng

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo lĩnh vực