Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ


TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em Cap huyen
2 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động, Thương binh và Xã hội UBND cấp xã, phường
3 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Mức độ 2 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên môi trường
4 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Mức độ 2 Đất đai UBND Thành phố, Quận, huyện
5 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Nhà ở Sở Xây dựng
6 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mức độ 4 Lao động Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
7 Báo cáo kê khai tài sản nhà nước Mức độ 2 Tài chính kế hoạch UBND Thành phố, Quận, huyện
8 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL Mức độ 3 Lĩnh vực Đầu tư Ban quản lý các khu công nghiệp
9 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 3 Tổ chức cán bộ Sở Y tế
10 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Mức độ 3 Giám định tư pháp Sở Tư Pháp
11 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
12 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Mức độ 2 Quản lý chất lượng Sở Xây dựng
13 Bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý Mức độ 2 Quản lý trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp
14 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu Mức độ 2 Dược Sở Y tế
15 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu Mức độ 2 Dược Sở Y tế
16 Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Khám chữa bệnh Sở Y tế
17 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và đào tạo
18 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại phòng tư pháp Mức độ 3 Chứng thực hợp đồng, giao dịch UBND Thành phố, Quận, huyện
19 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại ubnd cấp xã Mức độ 2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch UBND cấp xã, phường
20 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại UBND cấp xã. Mức độ 1 Lĩnh vực Chứng thực - Tư Pháp