Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ đáp ứng


STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan Truy cập Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 5530
2 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 5300
3 Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 162
4 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình 141
5 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 5408
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 7370
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 5438
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 155
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 131
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 133
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 185
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 129
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 130
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 137
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 126
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 143
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 128
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 132
19 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 129
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 134