Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ đáp ứng


STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan Truy cập Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 5458
2 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 5230
3 Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 98
4 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình 83
5 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 5361
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 7321
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 5377
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 84
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 75
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 69
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 116
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 65
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 72
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 75
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 93
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 76
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 76
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 72
19 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 75
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 82