Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ 


Lĩnh vực Lĩnh vực báo chí
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền Thông
Căn cứ pháp lý

- Luật Báo chí  số 103/2016/QH13 ngày 5/4/2016.

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Cách thực hiện

- Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ: Số 11A - Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh).

- Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Thời hạn giải quyết 1
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, Cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.
Phí Chưa quy định.

- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được Sở Thông tin và Truyền thông trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với Sở Thông tin và Truyền thông.

- Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Điều 9 Luật Báo chí.

- Cơ quan đại điện nước ngoài, tổ chức nước ngoài khi có nhu cầu tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải có văn bản đề nghị gửi về Sở TT&TT ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.

- Đối với họp báo của đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước khác của Việt Nam, cơ quan chủ quản đón tiếp đoàn phải có văn bản đề ghị gửi về Sở TT&TT ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoài giao để thông báo.

 

a) Đơn đề nghị cấp/thông báo họp báo (theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.