Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ 


Lĩnh vực Linh vực khác
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền Thông
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
- Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2016.
Cách thực hiện - Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ: Số 11A - Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh). - Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính. - Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/
Thời hạn giải quyết 10
Đối tượng thực hiện Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức,đoàn thể
Phí Chưa quy định
- Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung);
- Các tài liệu chứng minh có liên quan đến cơ quan cấp giấy phép.

- Bước 1: Công dân, tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
- Bước 2: Công dân, tổ chức lựa chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ phù hợp.
Cán bộ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu nhận hoặc phản hồi thông tin và hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Công dân, tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, trường hợp từ chối phải hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định
*Trình tự thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến:
1.Khách hàng đăng ký người dùng để đăng nhập sử dụng hệ thống, điền và nộp hồ sơ điện tử cho thủ tục lựa chọn. Thông tin đăng nhập có thể sử dụng nhiều lần cho nhiều thủ tục hành chính.
2. Khách hàng điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm hồ sơ.
3. Sau khi điền đầy đủ thông tin, khách hàng nhấp vào nút Nộp hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử.
4. Hồ sơ sẽ được chuyển về bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính và sẽ được Sở TT&TT thẩm định, giải quyết.
5. Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên mạng để thông báo cho khách hàng.
6. Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, khách hàng sẽ nhận được thông báo cấp phép trên mạng.
7. Khách hàng đem đầy đủ hồ sơ giấy đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông để lấy kết quả cấp phép tại Trung tâm hành chính công.
8. Khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo tính xác thực nội dung của hồ sơ giấy với hồ sơ điện tử đã gửi và chịu trách nhiệm hoàn toàn khi có sai sót.
Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh hoặc có yêu cầu khác, khách hàng sẽ được hướng dẫn chi tiết để hoàn chỉnh hồ sơ.

 

- Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung);
- Các tài liệu chứng minh có liên quan đến cơ quan cấp giấy phép.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.