Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ 


Lĩnh vực Lĩnh vực báo chí
Cơ quan thực hiện Sở Thông Tin Truyền Thông
Căn cứ pháp lý

- Luật Báo chí ngày 5/4/2016.

 
Cách thực hiện

- Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ: Số 11A - Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh).

- Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Thời hạn giải quyết 1
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp,Công dân
Phí Chưa quy định

Không

- Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam tổ chức họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo cho Sở TT&TT.

- Cơ quan đại điện nước ngoài, tổ chức nước ngoài khi có nhu cầu tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải có văn bản đề nghị gửi về Sở TT&TT ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.

Đối với họp báo của đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước khác của Việt Nam, cơ quan chủ quản đón tiếp đoàn phải có văn bản đề ghị gửi về Sở TT&TT ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.

- Hồ sơ đề nghị cấp phép họp báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

a) Đơn đề nghị cấp phép họp báo (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.