Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ 


Lĩnh vực Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
Cơ quan thực hiện Sở Thông Tin Truyền Thông
Căn cứ pháp lý

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012.

Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

- Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.


 
Cách thực hiện

- Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ: Số 11A - Lý Thái Tổ - P. Suối Hoa - TP. Bắc Ninh).

- Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/

Thời hạn giải quyết 10
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Phí Chưa quy định.

Không  
 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại địa phương nếu tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm phải nộp hồ sơ cấp giấy phép về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép trong đó có ghi mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ (theo mẫu).

- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.