Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ đáp ứng


STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan Truy cập Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc gây tổn hại cho trẻ em Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em Cap huyen 611
2 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc gây tổn hại cho trẻ em Lao động, Thương binh và Xã hội UBND cấp xã, phường 5691
3 Bãi bỏ đường ngang Lĩnh vực đường sắt Sở GTVT Bắc Ninh 522
4 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên môi trường 11160
5 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai UBND Thành phố, Quận, huyện 5676
6 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và Công sở Sở Xây dựng 403
7 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp 14812
8 Báo cáo kê khai tài sản nhà nước Tài chính kế hoạch UBND Thành phố, Quận, huyện 319
9 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL Lĩnh vực Đầu tư Ban quản lý các khu công nghiệp 11000
10 Bổ nhiệm công chứng viên Quản lý công chứng, chứng thực Sở Tư Pháp 436
11 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Tổ chức cán bộ Sở Y tế 5259
12 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Giám định tư pháp Sở Tư Pháp 5414
13 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng 4306
14 Bổ nhiệm lại công chứng viên Quản lý công chứng, chứng thực Sở Tư Pháp 329
15 Bổ nhiệm lại thừa phát lại Linh vực khác Sở Tư pháp 220
16 Bổ nhiệm Thừa phát lại Linh vực khác Sở Tư pháp 242
17 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu 1 Dược phẩm Sở Y tế 371
18 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu Dược phẩm Sở Y tế 424
19 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh 15
20 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và đào tạo 5627