Từ khóa:
Cơ quan:
Lĩnh vực:
Mức độ


TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em Cap huyen
2 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động, Thương binh và Xã hội UBND cấp xã, phường
3 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Mức độ 2 Đất đai UBND Thành phố, Quận, huyện
4 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Mức độ 2 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên môi trường
5 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Nhà ở Sở Xây dựng
6 Báo cáo kê khai tài sản nhà nước Mức độ 2 Tài chính kế hoạch UBND Thành phố, Quận, huyện
7 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban quản lý các khu công nghiệp
8 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Mức độ 3 Giám định tư pháp Sở Tư Pháp
9 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
10 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Mức độ 2 Quản lý chất lượng Sở Xây dựng
11 Bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý Mức độ 2 Quản lý trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp
12 Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam quy định tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư 41/2015/TT-BYT Bổ sung Khoản 4, Điều 5 TT 41/2011/TT-BYT hướng dẫn thực hiện Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Khám chữa bệnh Sở Y tế
13 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu Mức độ 2 Dược Sở Y tế
14 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu Mức độ 2 Dược Sở Y tế
15 Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Khám chữa bệnh Sở Y tế
16 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và đào tạo
17 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại Phòng Tư pháp Mức độ 3 Linh vực khác Sở Tư pháp
18 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại phòng tư pháp Mức độ 3 Chứng thực hợp đồng, giao dịch UBND Thành phố, Quận, huyện
19 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại ubnd cấp xã Mức độ 2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch UBND cấp xã, phường
20 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại UBND cấp xã. Mức độ 1 Lĩnh vực Chứng thực - Tư Pháp