Tra cứu thủ tục hành chính Tra cứu thủ tục hành chính

CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực
1921 Xác nhận các đối tượng là người có công và thân nhân người có công khác có liên quan Mức độ 2 Lĩnh vực bổ sung LĐTBXH
1922 Xác nhận đổi thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách (người có công và thân nhân người có công, các đối tượng BHXH) Mức độ 2 Lĩnh vực bổ sung LĐTBXH
1923 Giới thiệu đi, đến các đối tượng chính sách (người có công và thân nhân người có công) Mức độ 2 Lĩnh vực bổ sung LĐTBXH
1924 Xác nhận việc miễn giảm cho các đối tượng là hộ nghèo, xã hội Mức độ 2 Lĩnh vực bổ sung LĐTBXH
1925 Đề nghị sao lục hồ sơ liệt sĩ, TBB Mức độ 2 Lĩnh vực bổ sung LĐTBXH
1926 Thủ tục xác nhận người có công, hoặc thân nhân người có công Mức độ 2 Lĩnh vực Người có công - UBND cấp Huyện/Thị
1927 Thủ tục đề nghị sửa lại thông tin trong Thẻ BHYT Mức độ 2 Lĩnh vực Người có công - UBND cấp Huyện/Thị