STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1921 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Mức độ 2 Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
1922 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Mức độ 2 Lĩnh vực Y Tế dự phòng - QĐ775
1923 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Mức độ 3 Lĩnh vực Đất Đai (Phòng TNMT) - UBND cấp Huyện/Thị Thực hiện
1924 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
1925 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Mức độ 2 Lĩnh vực Y Tế dự phòng - QĐ775
1926 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Mức độ 3 Lĩnh vực Đất Đai (Phòng TNMT) - UBND cấp Huyện/Thị Thực hiện
1927 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn Mức độ 2 Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
1928 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng Mức độ 2 Lĩnh vực Y Tế dự phòng - QĐ775
1929 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Mức độ 2 Lĩnh vực Đất Đai (Phòng TNMT) - UBND cấp Huyện/Thị
1930 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Mức độ 2 Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
1931 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý Mức độ 2 Lĩnh vực Y Tế dự phòng - QĐ775
1932 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC Mức độ 2 Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
1933 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý Mức độ 2 Lĩnh vực Y Tế dự phòng - QĐ775
1934 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC Mức độ 2 Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
1935 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 Lĩnh vực Môi Trường - UBND cấp Huyện/Thị
1936 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế) Mức độ 3 Quản lý Dược Thực hiện
1937 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Mức độ 2 Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
1938 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản Mức độ 2 Lĩnh vực Môi Trường - UBND cấp Huyện/Thị
1939 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược Mức độ 2 Quản lý Dược
1940 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Mức độ 2 Lĩnh vực Chứng Thực - UBND cấp Huyện/Thị