STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1921 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Mức độ 2 Lĩnh vực Bồi thường nhà nước - UBND cấp Huyện/Thị
1922 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Mức độ 2 Lĩnh vực Bồi thường nhà nước - UBND cấp Huyện/Thị
1923 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Lĩnh vực Viễn thông, Internet - UBND cấp Huyện/Thị
1924 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Khám chữa bệnh
1925 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh Mức độ 2 Khám chữa bệnh
1926 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Lĩnh vực Viễn thông, Internet - UBND cấp Huyện/Thị
1927 Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Mức độ 2 Dược
1928 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Lĩnh vực Viễn thông, Internet - UBND cấp Huyện/Thị
1929 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Lĩnh vực Viễn thông, Internet - UBND cấp Huyện/Thị
1930 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Mức độ 2 Lĩnh vực Xuất bản - UBND cấp Huyện/Thị
1931 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Mức độ 2 Lĩnh vực Xuất bản - UBND cấp Huyện/Thị
1932 Công nhận "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Khu phố văn hóa" Mức độ 2 Lĩnh vực Văn hóa - UBND cấp Huyện/Thị
1933 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Mức độ 2 Lĩnh vực Văn hóa - UBND cấp Huyện/Thị
1934 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Mức độ 2 Lĩnh vực Văn hóa - UBND cấp Huyện/Thị
1935 Công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” Mức độ 2 Lĩnh vực Văn hóa - UBND cấp Huyện/Thị
1936 Công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” Mức độ 2 Lĩnh vực Văn hóa - UBND cấp Huyện/Thị
1937 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Mức độ 2 Lĩnh vực Thư viện - UBND cấp Huyện/Thị
1938 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND thành phố) Mức độ 2 Lĩnh vực Gia đình - UBND cấp Huyện/Thị
1939 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND thành phố) Mức độ 2 Lĩnh vực Gia đình - UBND cấp Huyện/Thị
1940 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND thành phố) Mức độ 2 Lĩnh vực Gia đình - UBND cấp Huyện/Thị