STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
21 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật
22 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ( ở 03 cấp Tỉnh, huyện, xã) Mức độ 2 Người có công
23 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ( ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã) Mức độ 2 Người có công
24 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại
25 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã) Mức độ 2 Bồi thường nhà nước
26 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 Đấu thầu
27 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Mức độ 2 Giải quyết tố cáo
28 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần Mức độ 2 Người có công
29 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần Mức độ 2 Người có công
30 Giải quyết trợ cấp đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi, đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên và cấp thẻ bảo hiểm y tế Mức độ 2 Lao động, Thương binh và Xã hội
31 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng Người khuyết tật đặc biệt nặng) Mức độ 2 Bảo trợ xã hội
32 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Mức độ 2 Bảo trợ xã hội
33 Hỗ trợ kinh phí điện táng, hoả táng đối với người chết Mức độ 2 Lao động, Thương binh và Xã hội
34 Hoà giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Mức độ 2 Đất đai
35 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” Mức độ 2 Phòng, chống tệ nạn xã hội
36 Kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng
37 Lập dự toán ngân sách xã. Mức độ 2 Ngân sách Nhà nước
38 Lập quyết toán ngân sách xã Mức độ 2 Ngân sách Nhà nước
39 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Hộ tịch
40 Liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Hộ tịch