STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
21 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc) Mức độ 2 Đăng ký thuế
22 Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Cấp mới; cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Mức độ 2 Kinh doanh bất động sản
23 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát Mức độ 3 Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (trực tuyến) Thực hiện
24 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Mức độ 3 Lĩnh vực Việc làm Thực hiện
25 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Lĩnh vực Thương mai quốc tế Thực hiện
26 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Mức độ 3 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (trực tuyến) Thực hiện
27 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 2 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
28 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 3 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Thực hiện
29 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Mức độ 3 Lĩnh vực Bổ sung Thực hiện
30 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
31 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
32 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
33 Hồ sơ đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Mức độ 2 Con Dấu
34 Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
35 Khám Giám định đối với đối tượng: Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hoá học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
36 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
37 Thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
38 Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
39 Thủ tục hành chính tặng thưởng Cờ thi đua cấp tỉnh về thành tích toàn diện Mức độ 2 Thi Đua Khen Thưởng
40 Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo - cấp Xã/Phường