STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
101 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Lữ hành
102 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Lữ hành
103 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy Mức độ 2 Lữ hành
104 Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Lữ hành
105 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức độ 2 Lữ hành
106 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức độ 2 Lữ hành
107 Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức độ 2 Lữ hành
108 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức độ 2 Lữ hành
109 Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch Mức độ 2 Lữ hành
110 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận tải khách du lịch Mức độ 2 Lữ hành
111 Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Mức độ 2 Khách sạn
112 Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Mức độ 2 Khách sạn
113 Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Mức độ 2 Khách sạn
114 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Mức độ 2 Khách sạn
115 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Mức độ 2 Khách sạn
116 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Mức độ 2 Khách sạn
117 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Mức độ 2 Khách sạn