STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo Mức độ 3 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (trực tuyến) Thực hiện
2 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Mức độ 3 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (trực tuyến) Thực hiện
3 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Mức độ 3 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (trực tuyến) Thực hiện
4 Cấp mới, cấp lại biển hiệu cơ sở kinh doanh, ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách hàng Mức độ 3 Lĩnh vực Du lịch - Khách sạn(trực tuyến) Thực hiện
5 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức độ 2 Di sản văn hóa
6 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Mức độ 2 Di sản văn hóa
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Mức độ 2 Di sản văn hóa
8 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 2 Nghệ thuật biểu diễn
9 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Mức độ 2 Nghệ thuật biểu diễn
10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mức độ 2 Thể dục thể thao
11 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Mức độ 2 Thể dục thể thao
12 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doa Mức độ 2 Lữ hành
13 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Mức độ 2 Nghệ thuật biểu diễn
14 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Mức độ 2 Nghệ thuật biểu diễn
15 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Mức độ 2 Di sản văn hóa
16 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Mức độ 2 Di sản văn hóa
17 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga Mức độ 2 Thể dục thể thao
18 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Mức độ 2 Di sản văn hóa
19 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Mức độ 2 Lữ hành
20 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Mức độ 2 Di sản văn hóa