STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định Mức độ 2 Kinh doanh bất động sản
2 Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Cấp mới; cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Mức độ 2 Kinh doanh bất động sản
3 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua Mức độ 2 Nhà ở
4 Đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Mức độ 2 Nhà ở
5 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Mức độ 2 Nhà ở
6 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
7 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Mức độ 2 Nhà ở
8 Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến trúc sư Mức độ 3 Xây dựng Sở Thực hiện
9 Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Mức độ 3 Xây dựng Sở Thực hiện
10 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng Mức độ 3 Xây dựng Sở Thực hiện
11 Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng Mức độ 3 Quy hoạch xây dựng sở Thực hiện
12 Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng công trình riêng lẻ Mức độ 3 Xây dựng Sở Thực hiện
13 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Mức độ 3 Xây dựng Sở Thực hiện
14 Cấp giấy phép xây dựng Mức độ 3 Xây dựng Sở Thực hiện
15 Cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xây dựng Mức độ 3 Xây dựng Sở Thực hiện
16 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Nhà ở
17 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
18 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Mức độ 2 Xây dựng Sở
19 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Nhà ở
20 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Nhà ở