STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Cấp lại Giấy phép lái xe Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
2 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
3 Chấp thuận giảm tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
4 Cấp Giấy phép xe tập lái Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
5 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
6 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
7 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
8 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên Mức độ 2 Lĩnh Vực Thủy Nội Địa
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Mức độ 2 Đường bộ
10 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
11 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Lĩnh Vực Thủy Nội Địa
12 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
13 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
14 Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
15 Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Campuchia lưu trú tại Việt Nam Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
16 Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
17 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
18 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
19 Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1,A2, A3 và A4 Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
20 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện