STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 Lĩnh vực Bổ sung Thực hiện
2 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Mức độ 3 Lĩnh vực Bổ sung Thực hiện
3 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Mức độ 3 Lĩnh vực Đất Đai (Phòng TNMT) - UBND cấp Huyện/Thị Thực hiện
4 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ Mức độ 3 Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ - UBND cấp Huyện/Thị Thực hiện
5 Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường Mức độ 3 Lĩnh vực Bổ sung Thực hiện
6 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
7 Cấp phép thành lập các trung tâm giáo dục kỹ năng sống Mức độ 3 Lĩnh vực Bổ sung Thực hiện
8 Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng (dùng chung huyện, tỉnh) Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH - UBND cấp Huyện/Thị
9 Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc, quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH - UBND cấp Huyện/Thị
10 Cấp lại sổ BHXH và xác nhận thời gian tham gia BHTN chưa hưởng đối với trường hợp người tham gia đã hưởng chế độ BHXH một lần, BHTN còn thời gian tham gia BHTN chưa hưởng (dùng chung huyện, tỉnh) Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH - UBND cấp Huyện/Thị
11 Cấp lại tờ rời sổ BHXH (dùng chung huyện, tỉnh) Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH - UBND cấp Huyện/Thị
12 Cấp phép thành lập các trung tâm phát triển năng khiếu nghệ thuật (dạy âm nhạc, mỹ thuật, chữ đẹp..) Mức độ 3 Lĩnh vực Bổ sung Thực hiện
13 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
14 giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ( ở 03 cấp Tỉnh, huyện, xã) Mức độ 2 Lĩnh vực Người có công - LĐTB&XH
15 giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ( ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã) Mức độ 2 Lĩnh vực Người có công - LĐTB&XH
16 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Mức độ 2 Lĩnh vực Người có công - LĐTB&XH
17 Hồ sơ chốt sổ BHXH (dùng chung huyện, tỉnh) Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH - UBND cấp Huyện/Thị
18 Hồ sơ gộp sổ BHXH (dùng chung huyện, tỉnh) Mức độ 2 Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH - UBND cấp Huyện/Thị
19 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Mức độ 2 Lĩnh vực Người có công - LĐTB&XH
20 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Mức độ 2 BTXH-Sở