STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Đăng ký
1 Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất Mức độ 3 Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ (trực tuyến) Thực hiện
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 3 Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Thực hiện
3 Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 3 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát Thực hiện
4 Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 3 Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Thực hiện
5 Cấp lại Giấy phép lái xe Mức độ 3 Đường bộ Thực hiện
6 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định Mức độ 2 Kinh doanh bất động sản
7 Cung cấp dữ liệu đất đai Mức độ 3 Đất đai - Văn phòng Đăng ký đất đai Thực hiện
8 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
9 Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới Mức độ 2 Con Dấu
10 Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha) Mức độ 2 Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
11 Khám Giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 Mức độ 2 Lĩnh vực Khám chữa bệnh - QĐ775
12 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam
13 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 2 Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo - cấp Xã/Phường
14 Thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) – NƯỚC NGOÀI Mức độ 2 Lĩnh vực Đầu tư
15 Thủ tục hành chính tặng thưởng Bằng khen tỉnh về thành tích toàn diện Mức độ 2 Thi Đua Khen Thưởng
16 Thủ tục thẩm định hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC, thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Mức độ 2 Lĩnh vực lãnh sự
17 Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông Mức độ 2 Lĩnh vực thừa
18 Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo Mức độ 3 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (trực tuyến) Thực hiện
19 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức độ 3 Lĩnh vực Bổ sung Thực hiện
20 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Mức độ 3 Quản lý công chứng, chứng thực Thực hiện