Cán bộ: Nguyễn Ngọc Thiện
Đơn vị: Công an Tỉnh Bắc Ninh
NHẬP CMND TRƯỚC KHI ĐÁNH GIÁ
 
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Backspace